EPDK Lisanssız Elektrik Üretimi Örnek Uygulamaları

Elektrik Piyasası Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Örnek Uygulamaları

ÖRNEK UYGULAMALAR

 Örnek 1: Evin çatısında küçük ölçekli güneş enerjisi tesisi kurulması.

Lisanssız elektrik üretim mevzuatından yararlanmak isteyen bir kişi 150 m2 evinin çatısının yaklaşık 105 m2’sinin güneşe baktığını, bu kısma güneş enerjisi tesisi kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır. 1 kW için 7 m2 yer gerektiği varsayımı altında 15 kw gücünde fotovoltaik güneş paneli kullanılarak güneş enerjisi tesisi kurulabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Tesisin kurulup işletmeye alındığını varsayalım.

Tesisin bir gün içinde 7 saat ışınım aldığını düşünürsek bir gün içinde tesiste 7x15 kW= 105 kWh elektrik enerjisi üretilebileceği sonucuna ulaşılır.Bir gün içinde evin 10 kWh enerji tükettiği varsayılırsa o gün için 105-10=95 kWh sisteme ihtiyaç fazlası enerji verilmiş demektir. Bir sonraki gün havanın bulutlu olduğu ve ışınımın az olduğunu varsayalım. Buna göre güneş 4 saat ışınırsa tesis 4x15= 60 kWh elektrik üretir. Gün içinde elektrik tüketiminin arttığını ve toplam 15 kWh enerji tüketildiğini düşünelim. Bu durumda 60-15=45 kWh sisteme ihtiyaç fazlası enerji verilmiş olur. Buna göre iki gün için güneş enerjisi için ödenen 13.3 ABD dolar cent destek bedeli ödemesi üzerinden destekleme bedelini hesaplayalım:

1.gün: 95 kWh x 0,133 usd/kWh x 1,85 TL/usd = 23,37 TL

2.gün: 45 kWh x 0,133 usd/kWh x 1,85 TL/usd = 11,07 TL

Her iki bedelden dağıtım sistem kullanım bedeli (dskb) ve diğer bedeller düşülerek kişinin alacak hesabına kaydı yapılacaktır. Her iki durumunda 15’er gün sürdüğünü düşünelim.

 (15 x 95 = 1425) + (15 x 45 = 675 ) = 2100 x 0,133 x 1,85 = 516,70 TL (dskb ve diğer bedeller hariç) Bu kişinin 15 gün 10 kWh 15 gün 15 kWh elektrik tükettiği de hesaba katılmalıdır. Bu hesap yapıldığında (15 x 10=150) + ( 15 x 15 = 225) aylık 375 kWh elektrik tükettiği bulunur. Bu kişi tesisi kurmasaydı elektriği abonelik bedeli üzerinden alacaktı. Buna göre 375 x 26 Kuruş[1] = 97,50 TL enerji bedeli ödemesi gerekecekti. Ayrıca bu bedel için dskb ve diğer bedelleri de ödeyecekti. Sonuç olarak; bu kişinin

- Fizibilite, yatırım ve işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla

- 516,70 TL destek ödemesi alacağı (dskb ve diğer bedeller kesintileri hariç) ,

- 97,50 TL elektrik faturası ödemekten muaf kaldığı (dskb ve diğer bedeller ilave edilmeden) sonucuna ulaşılabilir.


Web Tasarım ve İçerik Yönetimi: Asia Minör Reklam ve Pazarlama İletişimi